Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


- Jak często należy wymieniać komorę nebulizacyjną Sidestream i jej akcesoria?

Zestaw nebulizacyjny (Air Kit) Sidestream należy wymieniać okresowo w zależności od rodzaju stosowanych zawiesin leków i intensywności użytkowania. Przy schorzeniach chronicznych i stałych, regularnych inhalacjach wymiana zalecana jest nawet raz na pół roku, również w przypadku stosowania kortykosteroidów, np. budezonidów. Okresowe stosowanie inhalatora, tylko w okresie infekcji lub profilaktycznie, jedynie z użyciem soli fizjologicznej, wymaga wymiany zestawu nebulizacyjnego raz na 12 do 18 miesięcy (nie później niż po dwóch latach używania).

- Mój inhalator przestał rozpylać lekarstwo. Co może być przyczyną?

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy komora nebulizacyjna Sidestream posiada wszystkie trzy elementy składowe, jak pokazano na rysunku poniżej.
Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest zgubienie, np. podczas jej mycia, plastikowego "grzybka" znajdującego się wewnątrz komory (oznaczony na rysunku nr 3). Niestety ta część nie jest sprzedawana osobno i w przypadku jej zgubienia lub komora Sidestreamuszkodzenia należy zakupić całą komorę nebulizacyjną Sidestream.

Jeżeli w komorze znajdują się wszystkie trzy elementy, nieuszkodzone, czyste i prawidłowo złożone, a inhalator nadal nie działa, należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu uzyskania dalszej pomocy:
tel. 22 721-15-11 w. 104, 106; mail: info@anewtherapy.pl
lub wypełnić formularz reklamacyjny na stronie:  www.picsolution.pl (po otrzymaniu takiego powiadomienia Dział Obsługi Klienta kontaktuje się ze zgłaszającym).- Jak ocenić głośność inhalatora tłokowego?

Ten parametr jest niestety mało porównywalny z innymi modelami, innych producentów, ponieważ nie istnieje pisana zasada/przepis, który narzucałby producentom podawanie tej informacji w jednorodny, znormalizowany sposób.
Okoliczność ta jest bardzo często wykorzystywana przez producentów i dystrybutorów, którzy albo nie zaznaczają w jakiej odległości od kompresora odbył się pomiar, albo referują do odległości 1 metra. Dla inhalatorów PiC Solution, w instrukcji i na opakowaniu Producent (ARTSANA, Włochy) najczęściej podaje standardowo dane uzyskane w odległości 0,5 metra.
Głośność inhalatorów Air Family, Air Twist, Air Clinic (dane Producenta): 63 dB (w odległości 50 cm od urządzenia) 
Głośność inhalatorów Mr Pingui, Mr Carrot, Air Spinny (dane Producenta): 61 db (w odległości 100 cm od urządzenia)
W praktyce dziecko siedzące w trakcie zabiegu inhalacji/nebulizacji z maseczką na buzi, w odległości między 0,5 do 1,0 metra (na tyle maksymalnie pozwala przewód powietrzny łączący kompresor z komorą nebulizacyjną) od jednostki bazowej/kompresora, słyszy głównie szum przepływającego powietrza wraz z aerozolem rozpylonej soli fizjologicznej lub zawiesiny leku. Znaleźliśmy również taką opinię Rodzica na temat głośności inhalatora Mr Pingui na jednym z internetowych forum:
http://www.maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=56279&st=20&start=20  (na samym dole 2 strony, post: 17 Nov 2012)
Zwracamy przy tej okazji uwagę, że decydującym parametrem, który świadczy o skuteczności inhalatora jest wielkość cząsteczek wytwarzanego aerozolu. Inhalatory tłokowe PiC Solution wytwarzają cząsteczki o właściwym rozmiarze -  tzn. docierające do płuc (MMAD: 3μm)! Należy pamiętać porównując parametr MMAD innych inhalatorów, że cząsteczki większe niż 3μm osiadają w większości w wyższych odcinkach dróg oddechowych (np. w tchawicy)! Czyli lekarstwo przeznaczone dla płuc zostałoby praktycznie zmarnowane, terapia nie przyniesie skutku, a działanie leku może być nawet szkodliwe!

- Jakie leki mogę użyć w inhalatorze ultradźwiękowym Air Projet?

Inhalator ultradźwiękowy jest przeznaczony do rozpylania (nebulizacji):
•    roztworu soli fizjologicznej
•    leku przeznaczonego do inhalacji/nebulizacji, o ile nie posiada on zastrzeżenia, że nie może być podawany inhalatorem ultradźwiękowym. Taka informacja znajduje się w ulotce dołączonej do leku. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Producentem leku. Przykładem leku w postaci roztworu do nebulizacji, który nie może być podawany przez inhalator ultradźwiękowy, jest np. Pulmicort (należy użyć do niego inhalatora tłokowego, np.: Air Spinny, Air Pingui).

- Czy mogę podłączyć do inhalatora PiC Solution smoczek do inhalacji dziecka?

Oczywiście każdy inhalator tłokowy marki PiC Solution jest wyposażony w przewód powietrzny z komorą nebulizacyjną, do której podłącza się wybrane akcesorium. Jednak nie rekomendujemy wykonywania nebulizacji przy użyciu smoczka.
Niewielki otwór wylotu oraz miękkie ścianki smoczka (które w wyniku ssania uginają się, zamykając światło przepływu), powodują skraplanie leku, który w tej sytuacji podany zostanie doustnie w postaci płynu, a nie w postaci rozpylonej mgiełki. W przypadku budezonidów jest to niebezpieczne dla zdrowia dziecka. Istnieje również groźba, że jeśli dziecko zaśnie w pozycji leżącej w trakcie terapii z użyciem smoczka (co już jest błędem techniki nebulizacji – zaleca się bowiem pozycję siedzącą), to może dojść do zachłyśnięcia dziecka skroplonym roztworem zawiesiny leku.
Ponadto polecamy przydatne informacje na stronie http://www.inhalacjeudzieci.pl/N01.html
oraz filmik pokazujący technikę inhalacji u niemowląt: http://www.kaszeludzieci.pl/inhalacje-niemowlat.html
Zalecamy, aby przed rozpoczęciem terapii (zwłaszcza u dziecka) skonsultować się z lekarzem.

- Czy do terapii dziecka powinno się zaopatrzyć także w namiot do inhalacji?

Namioty inhalacyjne mogą być stosowane u niemowląt ale jedynie do inhalacji profilaktycznych i/lub uzupełniających terapię, w celu nawilżenia śluzówki z użyciem soli fizjologicznej. Niestety aerozol w namiocie powoduje ogólne zawilgocenie pościeli w łóżeczku oraz ubranka dziecka, dlatego należy dokonać ich zmiany po każdej sesji terapeutycznej.
Namiotu nie należy stosować w przypadku inhalacji leków (np. kortykosteroidów) ponieważ nieobojętny chemicznie produkt leczniczy będzie po zabiegu pokrywał skórę dziecka (buzię, głowę, dłonie) oraz ubranie i pościel. Ponadto pozostawienie dziecka w trakcie takiej inhalacji bez ciągłej kontroli, szczególnie w czasie snu  (do czego wręcz zachęca takie rozwiązanie), może być niebezpieczne w przypadku nieoczekiwanej reakcji organizmu dziecka na działanie leku.
W przypadku aplikacji leku wziewnego zaleca się stosować dziecięcą maseczkę do inhalacji wziewnych i wykonać zabieg trzymając dziecko na rękach w pozycji pionowej, lekko przykładając maseczkę do twarzy (nos i usta) i cały czas kontrolując reakcje dziecka.


- Dlaczego maseczki są tak twarde?
W temperaturze domowej i w miarę używania oraz po myciu w ciepłej wodzie maseczki przestaną być tak sztywne. Takie podgrzanie można wykonać także przed samym zabiegiem. Powinny mięknąć także w trakcie samego zabiegu, pochłaniając ciepło ciała (twarzy). Maseczki muszą tworzyć swoisty „namiot” (space chaber) dla prawidłowego wziewu i nie może się zapadać, płasko przylegać do twarzy, nosa i ust, dlatego musi zachowywać określoną sztywność. Choć być może maseczki powinny być delikatniejsze w kontakcie, szczególnie z twarzą, skórą dziecka.

- Jak często należy wymieniać filtr powietrza do inhalatora PiC Solution i jak nabyć dodatkowe filtry, gdy skończy się zapas z opakowania?

Zadaniem filtra jest ochrona kompresora. Zaleca się dokonywanie okresowej kontroli jego stanu. Częstotliwość wymiany filtrów zależy od warunków środowiskowych w jakich używany jest inhalator. Zwykle filtr wymienia się po ok. 20 godzinach czynnego użytkowania inhalatora. Stopień zużycia filtra możemy ocenić wzrokowo – jeżeli jest zabrudzony (nie jest już biały), należy założyć nowy.
Komplet filtrów znajdujących się w zestawie z inhalatorem PiC Solution powinien wystarczyć na cały okres żywotności inhalatora, przy założeniu standardowego użytkowania od czasu do czasu,  w okresach infekcji. Chyba, że środowisko w miejscu zamieszkania, zapylenie, czy nadmierny kurz w mieszkaniu powodują nadzwyczajne zanieczyszczenie filtrów. Wówczas należy wystąpić do dostawcy o załączenie dodatkowych (bezpłatnych) filtrów np. przy zakupie zestawu nebulizacyjnego (Air Kit) Sidestream, który należy wymieniać okresowo w zależności od rodzaju stosowanych zawiesin leków i intensywności użytkowania. Przy schorzeniach chronicznych i stałych, regularnych inhalacjach wymiana zalecana jest nawet raz na pół roku, również w przypadku stosowania kortykosteroidów, np. budezonidów. Okresowe stosowanie inhalatora, tylko w okresie infekcji lub profilaktycznie, jedynie z użyciem soli fizjologicznej, wymaga wymiany zestawu nebulizacyjnego raz na 12 do 18 miesięcy (nie później niż po dwóch latach używania).

- Do czego służy Rino Shower?

Rino Shower jest dodatkowym akcesorium (irygatorem) do inhalatora tłokowego / kompresorowego, poszerza zastosowanie inhalatora o terapię (przez irygację) górnych dróg oddechowych. Przeznaczony jest do nawilżania i oczyszczania jamy nosowej, zatok, nosogardzieli. Rozrzedza i usuwa wydzieliny, śluz i katar. Wytwarzane przez Rino Shower cząsteczki posiadają średnicę odpowiednią do górnych dróg oddechowych.
Rino Shower może być użyty z roztworem soli fizjologicznej:
  • do nawilżenia i oczyszczenia jamy nosowej oraz usunięcia wydzielin, np. zalegającego kataru
  • przed terapią nebulizacyjną dla zwiększenia jej efektywności poprzez oczyszczenie górnych dróg oddechowych
a także do terapii górnych dróg oddechowych z dodatkiem zaleconego lekarstwa.

- Czy Rino Shower będzie pasował do mojego inhalatora (innej marki niż PiC Solution)?

Rino Shower przeznaczony jest do inhalatora typu tłokowego (tzn. nie będzie współpracował z inhalatorem ultradźwiękowym lub membranowym).
Dysza Rino Shower, do której trzeba podłączyć rurkę doprowadzającą powietrze z inhalatora ma ok. 6mm średnicy zewnętrznej – taką średnicę wewnętrzną powinna mieć rurka inhalatora.

- Czy Rino Shower posiada w zestawie wężyk / rurkę do podłączenia do inhalatora?

Rino Shower nie posiada wężyka w komplecie. Podłączając go korzystamy z wężyka/rurki, która jest w komplecie z inhalatorem.

- Jak się używa Rino Shower?

Rino Shower jest dodatkowym akcesorium (irygatorem) do inhalatora tłokowego / kompresorowego, poszerza zastosowanie inhalatora o terapię (przez irygację) górnych dróg oddechowych. Korzysta z tego samego przewodu powietrznego (wężyka/rurki), który łączy komorę nebulizacyjną z jednostką bazową inhalatora (kompresorem). Oznacza to, że do wężyka na drugim jego końcu, zamiast komory, podpina się irygator Rino Shower, wykorzystując do terapii strumień sprężonego powietrza z kompresora, tak jak w przypadku inhalacji / nebulizacji.
Sposób użycia „krok po kroku”:
  1. Okręcamy dolny zbiornik irygatora.
  2. Wypełniamy go roztworem soli fizjologicznej lub innej substancji leczniczej zaleconej do tego typu terapii przez lekarza.
  3. Wybieramy odpowiednią stronę końcówki irygatora poprzez jej obrócenie - większy stożek dla osoby dorosłej, mniejszy dla dziecka.
  4. Podpinamy Rino Shower do przewodu powietrznego inhalatora i uruchamiamy inhalator.
  5. Przykładamy Rino Shower wybraną końcówką do komory nosowej, naciskamy przycisk umieszczony na korpusie irygatora i rozpoczynamy irygację raz jednej, raz drugiej komory nosa.
  6. Emitowany przez Rino Shower strumień dociera głęboko wewnątrz jam nosowych, nawilżając śluzówki i rozrzedzając zalegające wydzieliny, które podczas irygacji spływają z komór nosa wprost do specjalnego pojemnika w górnej części irygatora.

- Dysza Rino Shower, do której podłączona jest rurka inhalatora, ma w dolnej części otwór, przez który wydostaje się strumień powietrza podczas pracy. Czy to wadliwy egzemplarz?

Otwór znajdujący się pod końcówką łączącą Rino Shower z rurką doprowadzającą powietrze z kompresora, pełni rolę „zaworu bezpieczeństwa” w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia wlotowego. Dzięki temu uzyskuje się ciśnienie strumienia mgiełki nie przekraczające maksymalnej wartości określonej dla urządzenia.

- Czym się różni irygator Rino Shower (PiC Solution) od płukanek typu SINUSRINSE?

To całkowicie inna filozofia leczenia, zarówno w zakresie budowy i działania obu wyrobów, jak i w zakresie samej terapii. Zabieg z użyciem Sinusrinse polega na wlewach roztworu do jamy nosowej jedną dziurką nosową i grawitacyjny wypływ drugą. Przypomina to nieco użycie klasycznej gruszki lekarskiej, która ma jednak szersze zastosowanie, bo można nią wytworzyć zarówno nadciśnienie, jak i podciśnienie. 

Zabieg z użyciem Sinusrinse odbywa się w dość trudnej pozycji, w łazience i wymaga opanowania odruchów prychania, krztuszenia się, etc., choć na video reklamowym zabieg wygląda bardzo sprawnie i przebiega łagodnie i bezproblemowo.

Ponadto irygator Rino Shower oferowany przez naszą Firmę nie jest urządzeniem działającym samodzielnie. Jest akcesorium współpracującym z inhalatorem. Rino Shower podłącza się do kompresora (jednostki bazowej) w miejsce komory nebulizacyjnej (służącej do inhalacji / nebulizacji) i zamiast inhalacji wykonuje się irygacje, również z zastosowaniem sprężonego powietrza tłoczonego przewodem powietrznym z jednostki bazowej (kompresora), urządzenia służącego zasadniczo do inhalacji / nebulizacji.
Irygacje Rino Shower stosuje się niezależnie od inhalacji ale również jako ich uzupełnienie w odniesieniu do górnych dróg oddechowych, gdzie potrzebna jest inna średnica cząsteczek aerozolu, a co za tym idzie inna ich supozycja.

- Alergolog powiedział nam że leczenie solą fizjologiczną kataru poprzez inhalator jest nie dobre ponieważ cofamy zimnym powietrzem cząsteczki kataru i możemy nabawić się zapalenia zatok. Czy ma rację?

Musimy więc najpierw ustalić, czy mówimy o inhalatorze, czy o irygatorze? Bo to dwie różne kwestie. Do inhalatora można oczywiście zastosować końcówkę donosową zamiast maseczki lub ustnika (ale wciąż z użyciem komory nebulizacyjnej a nie irygatora), znajdującą się w zestawie inhalatora. Ale jest to akcesorium do terapii wziewnej w postaci mgiełki o b. małych cząsteczkach (roztwór po znebulizowaniu), a nie w postaci płynnej, czy w postaci aerozolu o dużej średnicy cząsteczek. Nie jest to więc metoda irygacji nosa / zatok (cząsteczki takiej mgiełki są zbyt drobne do irygacji). Uzyskamy więc efekt nawilżenia, a nie płukania.
Natomiast irygator Rino Shower przystosowany jest do wytwarzania aerozolu o odpowiednio dużych cząsteczkach, dzięki temu możliwe jest nie tylko nawilżanie śluzówki ale również efekt jej obmywania z zalegających wydzielin. Wypłukana wydzielina swobodnie / grawitacyjnie spływa do zasobnika w kopule irygatora. Ciśnienie strumienia aerozolu wytwarzanego przez irygator Rino Shower można regulować przyciskiem znajdującym się na obudowie. Jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu oraz temperatura użytej soli fizjologicznej oscylują powyżej 22 st. C (typowa temperatura pokojowa), to nie sadzę, żeby dochodziło do takiego zjawiska, jak opisano w pytaniu.
Zarówno inhalacja, jak i irygacja prowadzą do rozluźnienia wydzieliny, co ułatwia jej usuwanie (wykrztuszanie, wydmuchiwanie i samoistne wypływanie), ale ze względu na różną wielkość cząsteczki i odmienną depozycję, mają różną skuteczność na różnych odcinkach dróg oddechowych (uzupełniają się więc).

- Proszę o obiektywną odpowiedź, które urządzenie jest lepsze do usuwania zaległego kataru z ZATOK?

Tą decyzję musimy pozostawić Państwu własnej ocenie na podstawie danych dostępnych choćby w internecie i po ponownej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

- Czy w nawilżaczu PiC Solution Cold Stone mogę używać olejki aromatyczne?

W przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych nie jest możliwe stosowanie olejków aromatycznych / zapachowych. Do tego celu polecamy nawilżacz parowy PiC Solution Hot Stone.
Olejki w tym urządzeniu dodaje się do wydzielonego zasobnika sąsiadującego z dyszą emitera pary, tak żeby nie zanieczyszczać komory głównej.      Przed rozpoczęciem terapii skonsultuj się z lekarzem w sprawie doboru
lekarstwa, jego dawki i techniki inhalacji / nebulizacji.© 2014 - A New Therapy Sp. z o.o.
Inhalatory, nebulizatory i akcesoria do inhalacji marki PiC Solution - wyłączny dystrybutor w Polsce:
 

A New Therapy Sp. z o.o.  - ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa, tel. 22/ 721-15-11, faks: 22/ 721-15-34, e-mail: info@anewtherapy.pl
www.anewtherapy.pl, www.picsolution.pl, www.inhalacjeudzieci.pl, www.niemusibolec.pl